Πιτσιρικούπολη

Η Πιτσιρικούπολη, ως ένας από τους μακροβιότερους παιδικούς σταθμούς στο Χαλάνδρι, έχει σταθερή ανάπτυξη και 20 χρόνια βιωματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Όλοι εμείς στο σχολείο γνωρίζουμε πώς να εντάσσουμε νέες μεθόδους παιδαγωγικής ανάπτυξης, αλλά και πώς να διατηρούμε τις ρίζες της αληθινής στήριξης και παρουσίας σε μαθητές και γονείς.

Ένας από τους λόγους που σταθερά παραμένουμε ανάμεσα στις πρώτες προτιμήσεις ανάμεσα σε πολλούς παιδικούς σταθμούς της περιοχής μας, είναι το γεγονός ότι στεκόμαστε με σεβασμό και «ανοιχτά αυτιά» σε κάθε ιδιαιτερότητα, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση και ανάγκη.

Διατηρούμε τη φιλοσοφία και την πεποίθηση ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν και – δεν πρέπει να λειτουργούν – ως κοιτώνες φύλαξης. Είναι πραγματικά «ζωντανοί οργανισμοί» παράλληλης ζύμωσης, στήριξης και ανάπτυξης, εφάμιλλοι με τον πρωταρχικό πυρήνα της οικογένειας.

Παιδικοί σταθμοί Χαλάνδρι

Εσωτερικός χώρος παιδικού σταθμού Πιτσιρικούπολη

Παιδικοί σταθμοί Χαλάνδρι

Εσωτερικός χώρος παιδικού σταθμού Πιτσιρικούπολη

Παιδικοί σταθμοί Χαλάνδρι

Εξωτερικός χώρος παιδικού σταθμού Πιτσιρικούπολη

Εξωτερικός χώρος παιδικού σταθμού Πιτσιρικούπολη

Εξωτερικός χώρος παιδικού σταθμού Πιτσιρικούπολη

Εξωτερικός χώρος παιδικού σταθμού Πιτσιρικούπολη

Παιδικοί σταθμοί Χαλάνδρι