Στον παιδικό σταθμό «Πιτσιρικούπολη» στο Χαλάνδρι επιμελούμαστε διαρκώς τη σωστή ροή και εναλλαγή των μαθημάτων ανά τμήμα, προκειμένου να καλύπτονται και να αναπτύσσονται πλήρως οι μαθησιακές ανάγκες των παιδιών σε κάθε ηλικία. Έτσι, τα προγράμματά μας, στοχευμένα, περιλαμβάνουν:

Προγράμματα παιδικού
 • Ανάπτυξη θέματος με στόχο τη γλωσσική καλλιέργεια και τον εμπλουτισμό γνώσεων
 • Καλλιέργεια προαναγνωστικών, προγραφικών, προμαθηματικών δεξιοτήτων
 • Καλλιτεχνική δραστηριοποίηση με ποικίλα υλικά (χειροτεχνίες, κατασκευές)
 • Αγγλικά
 • Γυμναστική
 • Μουσική (σύστημα Orff)
 • Κολύμβηση
 • Μουσικοκινητική
 • Θεατρικό Παιχνίδι – Δραματοποιήσεις
 • Κουκλοθέατρο
 • Παιδική Λογοτεχνία & Παραμύθι
 • Εποπτικό υλικό (slides, προβολές)
 • Κυκλοφοριακή Αγωγή
 • Παιχνίδι στον κήπο
 • Μεταφορά των παιδιών με ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο, το οποίο χρησιμοποιείται και σε κάθε άλλη μετακίνηση (π.χ. θέατρο, εκδρομές, κολυμβητήριο κλπ.)