«Το Νηπιαγωγείο της Πιτσιρικούπολης»

24 συνεχή χρόνια η Πιτσιρικούπολη χτίζει γερά θεμέλια αγάπης για όλα τα παιδιά, μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα φροντίδας, κατάρτισης και βάσης για ανεξαρτητοποίηση και υγιή ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί και το τμήμα του Νηπιαγωγείου, για παλιούς και νέους μαθητές. Στο Νηπιαγωγείο δίνεται έμφαση στην προσωπικότητα και τις ανάγκες κάθε παιδιού, για παντός είδους έκφραση, με σκοπό να καλλιεργήσουμε και να δημιουργήσουμε ζωντανά κι ευτυχισμένα παιδιά, ικανά, ήρεμα, έτοιμα και συγκεντρωμένα να ενταχθούν ομαλά στο περιβάλλον του Δημοτικού.

Νηπιαγωγείο Χαλάνδρι Πιτσιρικούπολη

Το νηπιαγωγείο της Πιτσιρικούπολης λειτουργεί με ολιγομελή τμήματα και προσφέρει πολυσήμαντες υπηρεσίες στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Η λειτουργία του διαρκεί 8 ώρες ημερησίως. Η εμπειρία του παιδιού από τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο είναι σημαντική, γιατί εδραιώνει μια πορεία με πολυετή διάρκεια και μπορεί να επηρεάσει, ως ένα βαθμό, την μετέπειτα σχέση του με το σχολικό πλαίσιο. Γι’ αυτό στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή των παιδιών. Μπορεί, μάλιστα, να θεωρηθεί όλη η φοίτηση στο νηπιαγωγείο ως μια διαδικασία «προσαρμογής στο μετέπειτα… σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον».

Στόχοι μας είναι η προσαρμογή των παιδιών στους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, η ένταξη των νηπίων στην ομάδα, η συνεργασία τους με την ομάδα, η αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτηση τους. Επιπλέον, οι απαιτήσεις στο νηπιαγωγείο είναι διαφορετικές απ’ ότι στον παιδικό σταθμό. Παρότι το πρόγραμμα μπορεί να είναι πιο ευέλικτο απ’ ότι στο δημοτικό, είναι ωστόσο οργανωμένο κι έχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Η προσαρμογή επομένως του παιδιού στο πρώτο “σχολικό περιβάλλον” αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόκληση όπου “δοκιμάζεται” η νοητική, κοινωνική και συναισθηματική του ωριμότητα.

Νηπιαγωγείο Χαλάνδρι Πιτσιρικούπολη

Το Νηπιαγωγείο, λοιπόν, αποτελεί το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον μάθησης, πριν το δημοτικό σχολείο, στο οποίο τα παιδιά φοιτούν συστηματικά και η φοίτηση τους σε αυτό επηρεάζει:

 • τη γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη
 • την προσωπική τους εξέλιξη.

Κατά συνέπεια, το Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην εκπαίδευση του παιδιού και θα πρέπει να σηματοδοτηθεί από ευχάριστες και δημιουργικές εμπειρίες, ικανές να του δώσουν σημαντικά εφόδια για τη μετέπειτα σχολική ζωή του.

Νηπιαγωγείο Χαλάνδρι Πιτσιρικούπολη

Τα σημαντικά αυτά εφόδια, δεν συνίστανται μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά κυρίως, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση. Στην προσχολική εκπαίδευση, βαρύτητα δεν δίνεται μόνο στο περιεχόμενο της μάθησης, δηλαδή στο τί θα μάθει το παιδί, όσο και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί (πώς θα μάθει το παιδί) προκειμένου να προσεγγιστεί η γνώση και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Και προκειμένου η διαδικασία αυτή να είναι γόνιμη και δημιουργική θα πρέπει να:

 • ενεργοποιείται το ενδιαφέρον του παιδιού
 • διεγείρεται η σκέψη του
 • ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών
 • επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή του και
 • επιβραβεύεται η προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα

 

Νηπιαγωγείο Χαλάνδρι Πιτσιρικούπολη

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχή έκβαση των προγραμμάτων του Νηπιαγωγείου μας, αποτελεί το παιχνίδι, μέσω του οποίου τα παιδιά:

 • διοχετεύουν την ενεργητικότητα τους
 • εκτονώνονται
 • ανακαλύπτουν
 • και μαθαίνουν

 

Το παιχνίδι είναι το φυσικό πλαίσιο εργασίας για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καθώς ανταποκρίνεται και καλύπτει τη βασική ανάγκη τους για:

 • κίνηση
 • εξερεύνηση και πειραματισμό

Νηπιαγωγείο Χαλάνδρι Πιτσιρικούπολη

Το παιχνίδι προσφέρει σε μας τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής τη δυνατότητα να:

 • προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών
 • εξασφαλίσουμε την ενεργό συμμετοχή τους

και μέσα από τους δρόμους της χαράς και της απόλαυσης που προσφέρει, να οδηγήσουμε τα παιδιά:

 • στην κατάκτηση της γνώσης
 • και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

Κύρια επιδίωξή μας, στο Νηπιαγωγείο της «Πιτσιρικούπολης», είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου ανοιχτού μαθησιακού περιβάλλοντος, που διευκολύνει τη μαθησιακή προσπάθεια και ευνοεί το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων, που συμβάλλουν στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού, την Κοινωνική, Συναισθηματική, και Γνωστική του ολοκλήρωση.

Τα παιδιά που έχουν φοιτήσει στην Πιτσιρικούπολη, τα 24 χρόνια της εκπαιδευτικής πορείας του σχολείου μας, είναι παιδιά που έχουν μια επιτυχημένη σχολική σταδιοδρομία, με γερές βάσεις, τόσο στο γνωστικό επίπεδο όσο και στον βασικό κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα με αναπτυγμένες τις δεξιότητες της αυτοεκτίμησης, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ενσυναίσθησης, βασική αρχή της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Νηπιαγωγείο Χαλάνδρι Πιτσιρικούπολη

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Δραστηριότητες εκπαιδευτικού προγράμματος Νηπιαγωγείου:

Μέσα από θεματικές ενότητες και projects δουλεύεται ένα ανοικτό, βιωματικό, σφαιρικό και ευέλικτο πρόγραμμα:

 • Δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο τα Μαθηματικά και τη Γραφή
 • Δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο την καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας
 • Δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο τη Δημιουργία και την Έκφραση
 • Εισαγωγή στην τέχνη της Ζωγραφικής και της Γλυπτικής
 • Εισαγωγή στις Φυσικές επιστήμες και τη Γεωγραφία
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική, τη Ρομποτική και τη Μηχανική
 • Δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο τη λαογραφία, την παράδοση και την Αρχαία Πολιτιστική Κληρονομιά μας
 • Αγγλικά: Στόχος του μαθήματος είναι τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι, να εξοικειωθούν με την Αγγλική γλώσσα
 • Μουσική προπαιδεία
 • Ρυθμική – Γυμναστική
 • Δημιουργική κίνηση
 • Θεατρικές δραστηριότητες και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων
 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές
 • Παιχνίδι στον κήπο
 • Γιορτές