Στον παιδικό σταθμό «Πιτσιρικούπολη» στο Χαλάνδρι έχουμε διαχωρίσει τα τμήματά μας με βάση 3 κύριες ηλικιακές ομάδες:

 • 2 – 3 ετών (μικρά προ – προνήπια)
 • 3 – 4 ετών (προ – προνήπια)
 • 4 – 5 ετών (προνήπια)

Τα προγράμματά μας είναι εναρμονισμένα με όλα τα αναπτυξιακά στάδια, στοχεύουν σε όλα τα επίπεδα στη σχολική απόδοση και τη συναισθηματική ωρίμανση και προσαρμόζονται – σε κάθε ηλικία – στις εξατομικευμένες, εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών.

Παιδικός Σταθμός

ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 2 – 3 ΕΤΩΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΝΑ:

 • βιώνει ομαλά τον αποχωρισμό, με θετικότητα και αποδοχή
 • κατακτά τον έλεγχο των σωματικών του αναγκών
 • συστήνεται στην τάξη και να κοινωνικοποιείται
 • αφήνει ελεύθερη τη φυσική του περιέργεια και να εξερευνά
 • προσαρμόζεται στο περιβάλλον & στους κανόνες της τάξης
 • δέχεται ερεθίσματα, που προέρχονται από τη μουσική, τις τέχνες και την κίνηση
 • καλλιεργεί ακουστικές και λεκτικές δεξιότητες
 • συμμετέχει σε σωματικές δραστηριότητες, μέσα και έξω από την τάξη
 • εξασκεί τη λεπτή κινητικότητα (ενασχόλησή με πάζλ, τουβλάκια, επιτραπέζια)
 • αναπτύσσει τη γλώσσα μέσω της επικοινωνίας με τα συνομήλικα παιδιά και τους ενήλικες και μέσα από παραμύθια, τραγούδια, παιχνίδια ρόλων κλπ.

ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 3 – 4 ΕΤΩΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΝΑ:

 • είναι περισσότερο ανεξάρτητο στη λήψη αποφάσεων
 • χρησιμοποιεί το λόγο για να επιλύει προβλήματα και να εκφράζει συναισθήματα
 • μοιράζεται μέσα από το συνεργατικό παιχνίδι
 • κατανοεί και να σέβεται τη διαφορετικότητα
 • αναπτύσσει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τις παιδαγωγούς του και τους συνομήλικους
 • μεταβαίνει από τη μια δραστηριότητα στην άλλη
 • επιδεικνύει συντονισμό, δύναμη και ισορροπία κατά τη διάρκεια ασκήσεων λεπτής κινητικότητας
 • συμμετέχει σε αισθητηριακά παιχνίδια, σε μικρές και μεγάλες ομάδες
 • εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του μέσα από συζητήσεις, τραγούδια, δραματοποιήσεις και παιχνίδια
 • αποκτά γνώσεις σχετικές με τις σωστές διατροφικές συνήθειες και τη σωματική φροντίδα
 • συμμετέχει σε προγράμματα μουσικής προπαιδείας και αγγλικής γλώσσας με ειδικούς συνεργάτες

ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 4 – 5 ΕΤΩΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΝΑ:

 • έχει αυτοεκτίμηση και αυτοέλεγχο
 • δημιουργεί φιλίες
 • εμπιστεύεται, να σέβεται και να καταλαβαίνει τις απόψεις των άλλων
 • διαπραγματεύεται και να βάζει κανόνες στα πλαίσια της ομάδας
 • παίζει παιχνίδια συνεργασίας με τις παιδαγωγούς και τους συνομήλικους
 • κατανοεί και να δέχεται τη διαφορετικότητα
 • αναπτύσσει πλήρως τη λεπτή κινητικότητα
 • συμμετέχει σε εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου
 • γράφει το όνομά του και λέξεις, όπως μπορεί
 • παίρνει προσωπική πρωτοβουλία με αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και φαντασία
 • συμμετέχει σε δραστηριότητες γλωσσικής ανάπτυξης
 • αντιλαμβάνεται μαθηματικές έννοιες, αριθμούς, μετρήσεις, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις και χωροχρονικές έννοιες
 • συμμετέχει σε προγράμματα μουσικής προπαιδείας και αγγλικής γλώσσας με ειδικούς συνεργάτες