ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – Νηπιαγωγείο: Εργαστήριο Δεξιοτήτων – Υγιεινή διατροφή